24 december 2021

Sipke Saakstra neemt afscheid als directeur Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles

Per 1 januari 2022 vindt er een wisseling in de directie van Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles plaats. Sipke Saakstra gaat na 8 jaar directeurschap, in verband met zijn aanstaande pensionering, het stokje overdragen. Antje de Boer gaat met ingang van het nieuwe jaar invulling geven aan het directeurschap van de school.

Sipke Saakstra is tijdens zijn directeurschap betrokken geweest bij verschillende samenwerkingen en initiatieven ten behoeve van het onderwijs en de leerlingen in de regio. In de afgelopen 8 jaar heeft het onderwijs grote ontwikkelingen doorgemaakt. “Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn periode als directeur. Er zijn warme contacten ontstaan en mooie samenwerkingen opgezet. Het onderwijs op Dalton Dokkum is met de tijd meegegaan. Het is een school waar leerlingen gezien en gekend worden, waar waardering voor elkaar is en ruimte voor persoonlijke aandacht en maatwerk voor leerlingen. Het flexibiliseren van het onderwijs heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Als directeur heb ik die kenmerkende waarden ook mogen ervaren de afgelopen jaren. Ik kijk dan ook met trots terug op mijn periode als directeur van de school en draag het directeurschap met vertrouwen over aan Antje de Boer.”

Antje de Boer heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in diverse rollen in het onderwijs en zat in de afgelopen drie jaar in de directie van Plein Joure (samenwerkingsschool Bornego College en OSG Sevenwolden in Joure).

In verband met de omstandigheden rondom corona, is er geen fysiek afscheidsmoment voor Sipke Saakstra georganiseerd. Wel zorgden de collega’s van de school voor een persoonlijk en corona-proof afscheid.

Sipke Saakstra blijft ook na 1 januari 2022 aan als projectcoördinator voor het project Technologie & Toepassing van Sterk Techniekonderwijs Noordoost Friesland. In die rol blijft hij in de regio actief.

Contact