17 maart 2022

Verkiezingen GMR 2022 leerlinggeleding

Eerder plaatsten we al een bericht over verkiezingen voor de GMR, voor zowel leerlingen als ouders. Afgelopen woensdag was de sluitingsdatum en nu blijkt dat we nog een opening hebben voor een leerling. Daarom is de termijn voor de kandidaatstelling leerling verlengd.  

Tijdpad

Het nieuwe tijdpad voor de kandidaatstelling leerling is nu als volgt:

  • Sluiting kandidaatstelling leerlingen: 30 maart 2022
  • Bekendmaking van de kandidaten: 31 maart 2022
  • Verkiezingen: 6 april 2022
  • Bekendmaking van de uitslag: 7 april 2022

Kandidaatstelling

Kandidaten melden zich uiterlijk 30 maart 2022 via een mail naar gmr@ovo-fryslannoord.nl. Onder vermelding van: ‘Ik stel mij kandidaat voor de GMR’. Voor een officiële kandidaatstelling is het noodzakelijk om (op tijd) de volgende gegevens aan te leveren:

Brieven

Er zijn brieven opgesteld met meer informatie. Die lees je door op de link hieronder te klikken. LET OP! Hier staan nog de oude data in. Bovenstaande data gelden nu, maar verder klopt de informatie nog.

Brief leerlingen

Contact