16 september 2022

Succesvolle startbijeenkomst Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland 

Op woensdag 14 september jl. trapte Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) het nieuwe schooljaar af met een startbijeenkomst in Bowinn (campus voor innovatie in de bouw) in Dokkum. Techniekdocenten, medewerkers van technische bedrijven, ondernemers en schoolleiding uit de regio kwamen bij elkaar en werden door de projectcoördinatoren geïnformeerd over de plannen per ontwikkellijn. Daarnaast kwamen ondernemers en de brancheorganisatie aan het woord.  
Na de plenaire sessies, waarbij de microfoon rondging onder de genodigden zodat ze hun visie en gevoel bij techniek en onderwijs konden delen, werd er uiteengegaan in groepen. Aanwezigen konden aansluiten op basis van eigen interesse bij één van de ontwikkellijnen om mee te praten over de centrale vraag die per project was geformuleerd. De sessies leidden tot nieuwe inzichten, een duidelijker beeld bij de doelen van elke ontwikkellijn, verrassende ideeën en nieuwe contacten. Al met al een zeer vruchtbare middag. 

Dalton Dokkum en !mpulse Kollum

Voor OSG Piter Jelles zijn Dalton Dokkum en !mpulse Kollum aangehaakt bij het project Sterk Techniekonderwijs in Noordoost Fryslân. Het project heeft als doel het techniekonderwijs en de technieksector in de regio te versterken. Directie en medewerkers van Dalton Dokkum en !mpulse Kollum zijn aangehaakt bij het project en maken deel uit van de projectgroepen en werkgroepen. Deze groepen zijn geformeerd rondom 5 verschillende ontwikkellijnen, namelijk:  
1. Werving & PR (gericht op het basisonderwijs en de onderbouw vmbo) 
2. Professionalisering en werving van techniekdocenten 
3. Vernieuwd technisch vmbo 
4. Technologie & Toepassing (onderdeel van vmbo-gt/-t à nieuwe leerweg) 
5. Samenwerken en verbinding in de regio 

Meer informatie

Wil je meer weten over het project en hoe jouw school hierin deelneemt? Kijk op:www.sterktechniekonderwijs-nof.nl

Contact