25 oktober 2022

Stedelijk Gymnasium start speciale klas voor begaafde basisschoolleerlingen

Begaafdheidsprofielschool van OSG Piter Jelles motiveert en stimuleert ‘uitgeleerde’ basisschoolleerlingen met groep 9

Vanochtend is het Stedelijk Gymnasium van OSG Piter Jelles gestart met ‘Groep 9’. Groep 9 is een speciale klas voor hoogbegaafde leerlingen die op de basisschool grotendeels uitgeleerd zijn, maar op diverse aspecten (sociaal-emotioneel en/of qua executieve vaardigheden) nog niet klaar zijn voor een volledige overstap naar het voortgezet onderwijs. Het initiatief is een samenwerking tussen Proloog (openbaar basisonderwijs Leeuwarden) en de Samenwerkingsverbanden PO/VO.

Via Groep 9 volgen 15 basisschoolleerlingen gedurende het schooljaar één dag per week onderwijs op het Stedelijk Gymnasium. Ze krijgen vakken als wiskunde, Latijn, Nederlands en tekenen. Daarnaast is de begeleiding van een hoogbegaafdheidscoach in Groep 9 essentieel. De groep van 15 leerlingen is tot stand gekomen na een aanmeldingstraject, waarbij leerkrachten van de basisschool met een gedegen motivatie leerlingen hebben aangedragen. De verwachting is dat leerlingen door middel van Groep 9 uitgedaagd worden, extra gemotiveerd raken en zin krijgen om te leren.

Projectleider van Groep 9, Arjan Marchand: “Wij kregen als Stedelijk Gymnasium de laatste jaren steeds vaker het verzoek van basisscholen om met hen mee te denken over hun onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Vaak was het kernprobleem dat deze begaafde leerlingen cognitief toe waren aan nieuwe uitdagingen, maar op sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van leervaardigheden nog niet klaar waren voor het voortgezet onderwijs. We wilden heel graag een structureel aanbod creëren voor deze doelgroep. Daar is Groep 9 uit ontstaan. De primair onderwijskoepel Proloog en de Burgerschool uit Dokkum hebben bij de ontwikkeling hiervan met ons meegedacht. We willen dat Groep 9 een fijne plek wordt voor begaafde leerlingen die toe zijn aan extra uitdaging, die ontwikkelingsgelijken willen ontmoeten en die vaardigheden willen ontwikkelen die ze nodig hebben als ze de echte overstap naar het VO maken.”

Onderwijs in Groep 9

Elke dag starten de leerlingen gezamenlijk met een hoofdbegaafdheidscoach de dag. De HB-coach begeleidt ook het projectonderwijs dat aan het einde dag plaatsvindt. In Groep 9 staan er verder vaklessen, excursies en projectonderwijs op het programma. Tijdens het projectonderwijs werken leerlingen samen aan vakoverstijgende onderzoeksprojecten. Begaafde leerlingen uit de bovenbouw van het Stedelijk Gymnasium spelen een rol in de begeleiding hiervan. Ook huiswerkbegeleiding is een belangrijk onderdeel van de lesdag. Hierbij krijgen leerlingen ondersteuning bij plannen, organiseren en zelfevaluatie. Groep 9 past bij de opdracht die de school zichzelf als officiële begaafdheidsprofielschool heeft gegeven om een kenniscentrum te zijn, op het gebied van de begeleiding van en onderwijs aan begaafde leerlingen.

Contact