14 december 2023

Proeftuin slavernijverleden Kunstkade en !mpulse Leeuwarden

Hoe geeft de jongere deze pijnlijke geschiedenis vorm? 

In het kader van het herdenkingsjaar van het slavernijverleden is er een proeftuin gestart vanuit Kunstkade waar !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles, aan deelneemt. Gisteren vond in De Harmonie in Leeuwarden een projectdag plaats waar de tweedejaarsleerlingen van !mpulse Leeuwarden workshops volgden. Wethouder Nathalie Kramers van de Gemeente Leeuwarden bezocht de projectdag en ging in gesprek met een aantal leerlingen over dit thema.

Cultuureducatie ‘Proeftuin Slavernijverleden’

Tweedejaarsleerlingen van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles, volgen het programma cultuureducatie ‘Proeftuin Slavernijverleden’ in periode 2. Ze zijn hiermee gestart op 1 november jl.. Dit op maat gemaakte programma voor Mens en Maatschappij, is samengesteld door Kunstkade, Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden, Stadschouwburg De Harmonie en geschiedenisdocent van !mpulse Leeuwarden Hannah van der Plaat. Voor het lesprogramma is input opgehaald bij leerlingen van leerjaar 4 en 5 van !mpulse Leeuwarden. Aan hen werd in de voorbereiding de vraag gesteld:  ‘Wat wil je leren over het slavernijverleden?’, ‘Waar in de hedendaagse cultuur en omgeving zou je het slavernijverleden kunnen vinden?’ en tot slot de vraag ‘Hoe zou je het slavernijverleden kunnen verwerken?’

 

Leren over Slavernijverleden

Gisteren gingen de 100 leerlingen aan de slag met cultuureducatie. Ze kregen inhoudelijk een basis mee over hoe ze over discriminatie, privileges en slavernij kunnen praten. Daarnaast volgden ze creatieve workshops (Drama Meeuw, Documentaire maken met Wrapvideo, werken met bronnen met HCL) met als doel: het werken aan vaardigheden, waarmee ze uiteindelijk een uitwerking van hun zelfbedachte onderzoeksvraag konden maken. Leerlingen werken na de projectdag (de laatste vier weken van de periode) aan een onderzoeksvraag die zij zelf bedacht hebben. Daarbij maken zij een creatieve uitwerking, waarbij zij opgedane kennis van de projectdag en de lessenserie terug laten komen. Op 1 februari presenteren ze hun uitwerking op school.

Onverwacht bezoek

De proeftuin heeft een belangrijk thema, waardoor ook Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra Carla van Huffelen graag een bezoek wilde brengen. In het kader van 150 jaar slavernijverleden bracht de Staatssecretaris vandaag een werkbezoek aan Leeuwarden.

Proeftuinen

Gretha Straatsma van Stichting Kunstkade blikt terug op het belang van deze vorm van cultuureducatie met de ervaring van al vijf jaar Proeftuinen. “Tijdens de dagen op locatie met workshops wordt de leerling zichtbaar bewust van het ervaren, met of zonder woorden. Door te zien, te proeven aan of te beleven gaan veel jongeren open staan voor maatschappelijk relevante thema’s als o.a. vrijheid, poëzie en erfgoed. Het is zo belangrijk leerlingen te vertellen over de impact van gebeurtenissen, hedendaags of uit onze historie; dat mag in het curriculum niet ontbreken.” De Proeftuin is voor het VO een waardevol instrument en het wordt breed gedragen. Kunstkade trekt op in wisselende werkgroepen om zo binnen de onderwijskaders de doelgroep gericht onder te dompelen in het thema.

Meer informatie over proeftuinen vind je op kunstkade.nl/proeftuinen

Contact