Aanmelden voor schooljaar 2024-25

Superleuk dat je kiest voor Dalton Dokkum! Aanmelden voor klas 1 voor schooljaar 2024-2025 kan tijdens de aanmeldweek in maart 2024. Wil je aanmelden voor klas 2 of hoger, klik dan op de knop hieronder. Wil je meer informatie, of zit je in klas 1 en wil je overstappen? Neem dan even contact op via daltondokkum@pj.nl.


Dalton Dokkum laat leerlingen toe met een advies voor:

Heeft u vragen met betrekking tot aanmelden en wilt u nog een bezoek brengen aan Dalton Dokkum, e-mail dan naar de heer S. Veltman sveltman@pj.nl voor het plannen van een afspraak.

Toelating plaatsing voor klas 1  

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat leerlingen goed worden overgedragen en op de juiste plek terecht komen zodat de leerling zich verder kan ontwikkelen. Er zijn hiervoor afspraken gemaakt over aanmelding, toelating en plaatsing van leerlingen in klas 1. De plaatsingswijzer is een hulpmiddel dat daarbij ingezet wordt. De basisschool geeft een bindend advies voor de leerling op basis van de toets resultaten van deze leerling over de afgelopen 3 jaar. Dat is vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van de leerling. Hierbij worden ook andere aspecten meegewogen (bijvoorbeeld: methode-gebonden toetsen, werkhouding, motivatie, planningsvaardigheden).  

De toelatingscommissie van Dalton Dokkum beoordeelt alle aanmeldingen en zorgt voor plaatsing. Als een leerling niet aangenomen kan worden op het aangemelde niveau ontvangen de basisschool en de ouders/verzorgers hierover bericht. Wanneer de aanmelding wel leidt tot plaatsing, worden ouders hiervan ook op de hoogte gesteld. 

Via de plaatsingswijzer is te lezen hoe het primair onderwijs en voortgezet onderwijs er samen voor zorgen dat het kind op de juiste school voor voortgezet onderwijs komt. Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op nieuweregelgevingovergangpo-vo.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte. Dalton Dokkum heeft in het schoolondersteuningsprofiel beschreven welke zorg men al dan niet kan bieden. Wanneer extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig is en er twijfel is of Dalton Dokkum die ondersteuning kan bieden, dan is het belangrijk om voor aanmelding contact te zoeken met mevrouw R. Gielliet, pedagogisch medewerkster op Dalton Dokkum.

Contact