Verzuim en verlof

Absentie
Bij ziekte en absentie worden de ouders/verzorgers van de leerling verzocht dit ’s ochtends (bij voorkeur) voor 8.00 uur te melden bij de school. Dit kan bij voorkeur per mail via absentiedaltondokkum@pj.nl, daarnaast eventueel telefonisch via 058-8801660

Elke ochtend wordt gecontroleerd welke leerlingen afwezig zijn. Als een leerling zonder reden afwezig is dan wordt er naar huis gebeld. Als een leerling gedurende de dag door ziekte naar huis toe wil, dan neemt de school eerst contact op met ouders/verzorgers voordat de leerling naar huis kan gaan. Bij terugkomst op school levert de leerling een ondertekend briefje in bij de administratie.

Te laat
Leerlingen die te laat zijn melden zich bij de administratie en kunnen vervolgens met een “te laat briefje” tot de les toegelaten worden.

Verlof
Verlofaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de schoolleiding. De regels van de leerplichtwet worden bij verloftoewijzing gehanteerd. Formulieren hiervoor zijn af te halen bij de administratie.
Bezoek aan arts, (beugel)tandarts, etc. liefst buiten schooltijd afspreken.

Contact