Verzuim en verlof

Absentie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) verzoeken we om absentie of verzuim door ziekte van de leerlingen ’s ochtends voor 08.00 uur te melden bij de school, bij voorkeur via e-mail absentiedaltondokkum@pj.nl, eventueel telefonisch via 058-8801660.

Elke ochtend wordt gecontroleerd welke leerlingen afwezig zijn. Er wordt contact met de ouder(s)/verzorger(s) opgenomen indien een leerling zonder bekende reden afwezig is.

Leerlingen die tijdens schooltijd naar huis willen in verband met ziekte, melden zich bij de administratie of bij de conciërge. Er wordt dan eerst naar huis gebeld en toestemming gevraagd. Bij terugkomst op school levert de leerling een ondertekend briefje in bij de conciërge.


Te laat

Leerlingen die te laat zijn kunnen een ‘te laat briefje’ halen bij de conciërge. Met dit briefje kunnen leerlingen tot de les toegelaten worden.


Verlof

Verlofaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de schoolleiding. De regels van de leerplichtwet worden bij verloftoewijzing gehanteerd. Formulieren hiervoor zijn af te halen bij de administratie.
Bezoek aan arts, (beugel)tandarts, etc. bij voorkeur buiten schooltijd afspreken.

Contact