Communicatie

Op Dalton Dokkum werken wij met verscheidene communicatiemiddelen. Op deze pagina is informatie te vinden over nieuwsbrieven, social media en digitale programma’s ten behoeve van lesstof, resultaten en studieloopbaan en het rooster.

Nieuwsbrieven

Met enige regelmaat worden er nieuwsbrieven per e-mail verzonden. Door middel van deze nieuwsbrieven verstrekken wij informatie over onder andere ouderavonden, oudergesprekken, schoolreizen, klassenuitjes en bijzondere activiteiten.

Social media

Onze activiteiten zijn te volgen op Instagram, Facebook en YouTube!

 

Digitale programma’s

Op Dalton Dokkum werken we met verschillende digitale programma’s. Dit om onder andere lesstof aan te bieden, resultaten en studieloopbaan overzichtelijk te maken en inzage in het rooster te geven. Onder deze tekst wordt informatie over de programma’s gegeven en zijn snelkoppelingen naar de betreffende programma’s te vinden.

Somtoday

Leerlingvolgsysteem Somtoday maakt resultaten en studieloopbaan in de bovenbouw overzichtelijk. Somtoday is toegankelijk voor leerlingen en ouders. De benodigde inlogcodes worden aan het begin van de schoolcarrière door school verstrekt.

Zermelo

In het programma Zermelo wordt het lesrooster weergegeven. Roosterwijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt in Zermelo.

Contact