Onderwijs van en voor de 21e eeuw

Het voortgezet onderwijs van de 21e eeuw verschilt zeer waarschijnlijk op veel gebieden van het onderwijs dat u als ouder/verzorger heeft genoten in het laatste deel van de 20e eeuw. Het krijtbord is vervangen door een digibord, leerlingen schrijven zich digitaal in voor een les en sturen een email naar de docent als ze een vraag hebben. De snel toenemende digitalisering neemt nog steeds een enorme vlucht, waardoor het huidig onderwijs, maar ook de toekomstige wereld van de huidige generatie leerlingen enorm verandert is en verder veranderen zal.

Verandering betekent niet altijd automatisch vooruitgang. Digitalisering hoort weliswaar bij deze tijd en daar gaat Dalton Dokkum in mee, maar het betekent niet dat het onderwijs op onze school alleen maar digitaal is. Naast digitale middelen bieden wij de leerlingen in de verschillende lessen ook de keuze om op papier te werken en worden lesactiviteiten ingezet waarbij geen digitaal device nodig is.

Eigenlijk moet je ongelijk onderwijs aanbieden…

Op onze school wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde portal, een digitale leer- en werkomgeving. Via deze portal kunnen leerling toegang krijgen tot werk- en leermateriaal. Dit biedt de volgende mogelijkheden:

Studiewijzers, loops en daltonweken

Vanaf schooljaar 2023-24 hebben leerlingen naast de portal bij elk vak ook de beschikking over een studiewijzer. Deze studiewijzer biedt leerlingen per vak een duidelijk overzicht van leer- en maakwerk, vaardigheden en kennis die worden aangeleerd in de aankomende periode.

Op Dalton Dokkum is het schooljaar verdeeld in vier periodes, welke wij ‘loops’ noemen. Een loop is een periode van zeven á acht lesweken die wordt afgerond met een zogenaamde daltonweek. In een daltonweek krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun lestijd naar eigen behoefte en vraag in te delen en het werk van de voorgaande periode op tijd af te ronden. Zo kan een leerling die bijvoorbeeld moeite heeft met het vak wiskunde ervoor kiezen een hele lesdag te besteden aan dit vak door vragen te stellen en met opdrachten aan de slag te gaan.

Als het een leerling niet lukt een bepaald vak(onderdeel) af te ronden, dan mag de volgende loop nog worden gebruikt om dit alsnog te doen. Dit biedt de mogelijkheid extra tijd te besteden aan (vak)onderdelen die meer moeite en/of tijd van een leerling eisen. Vakdocenten en de persoonlijk mentor begeleiden de betreffende leerling in dit proces.

Contact