Persoonlijk mentor

Op de basisschool weet een leerling na acht jaar precies hoe alles daar in zijn werk gaat; hij of zij kent de meesters en de juffen, weet waar het computerlokaal is en wat er geleerd moet worden voor een topografietoets. Wanneer een leerling voor het eerst op Dalton Dokkum komt, is er heel wat om te ontdekken. Dat kan best een beetje spannend zijn voor de leerling, maar zeker ook voor ouders en verzorgers. Om elke nieuwe leerling (en ouders/verzorgers) zo goed mogelijk wegwijs te maken op onze school, krijgt elke leerling een persoonlijk mentor toegewezen. Deze mentor is tijdens het gehele schooljaar aanspreekpunt voor de leerling, ouders/verzorgers en docenten.

De driehoek ‘leerling – persoonlijk mentor – ouder/verzorger’ vormt de basis van ons onderwijs

Voor leerlingen in klas 1 wordt er wekelijks op een vast moment een mentorgesprek met de persoonlijk mentor gepland. Elke leerling weet zo precies wanneer hij of zij een mentorgesprek heeft. In dit gesprek komen zowel welzijn en voortgang van de leerling aan bod. Bij vragen vanuit de leerling, ouders/verzorgers of andere docenten is de persoonlijk mentor de spin in het web. Op deze manieren komen vragen of problemen duidelijk en snel in beeld en kan daar naar gehandeld worden.

Vanaf klas 2 wordt er één keer in de twee of drie weken een coachgesprek gepland, afhankelijk van de wens of behoefte aan begeleiding voor de betreffende leerling. Uiteraard kan dit ook nog steeds wekelijks zijn als de leerling hier belang bij heeft. Elke leerling (en ouder/verzorger!) heeft vanaf dag één een vast aanspreekpunt op school en staat er nooit alleen voor! Op Dalton Dokkum wordt elke leerling gezien en gekend!

Contact