Contactmomenten

Er worden diverse informatieavonden op Dalton Dokkum gehouden. Uiterlijk een week van tevoren ontvangen ouders/verzorgers een uitnodiging hiervoor. De data voor deze avonden zijn te vinden in de jaaragenda. In ieder geval houden we twee keer per jaar een contactmoment na het uitreiken van de rapporten. Ouders/verzorgers kunnen dan met de leraren/mentoren spreken over de studieresultaten en het welbevinden van de leerling. In de perioden daartussen kunnen ouders/verzorgers altijd terecht met vragen bij de persoonlijk mentor, pedagogisch medewerker en/of directrice.

Transparant met elkaar

School en ouders zijn voor een groot deel samen verantwoordelijk voor de cognitieve, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen/kinderen. School en ouders hebben een gezamenlijk doel en zijn mede daardoor partners van elkaar die vooral met elkaar moeten samenwerken. Veelvuldig met elkaar communiceren en het (transparant) delen van meningen en suggesties hoort daar heel nadrukkelijk bij. Ter versterking van deze communicatie, betrokkenheid en onderlinge band organiseert Dalton Dokkum één of twee keer per jaar een meedenk-avond. Voorbeelden van onderwerpen die besproken kunnen worden zijn: sociale veiligheid, toetsen, huiswerk en onderwijsprogrammering.

Contact