Stichting Leergeld Friesland-Oost

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil kinderen mee laten doen!

Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. De organisatie werkt nauw samen met het Jeugd Sportfonds, Jeugd Cultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jarige Job alsook met diverse gemeenten. De stichting biedt kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om:

  • Contributie van een (sport) vereniging, sportattributen en  sportkleding.
  • Bepaalde schoolkosten zoals de schoolspullenpas, een fiets of een computer voor het voortgezet onderwijs. Een bijdrage voor schoolreisjes/werkweek of excursies.
  • Cursusgelden (toneel, knutselen, schilderen etc.)
  • Muziek, dans etc.
  • Diploma A zwemles voor kinderen van 6 tot 13 jaar.
  • Verjaardagsbox voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De Stichting Leergeld Friesland-Oost werkt in de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog en Smallingerland.

Contactgegevens:
Stichting Leergeld Friesland-Oost
Postbus 255
9200 AG Drachten
Telefoonnummer: 06-45651314
(bereikbaar op maandag en woensdag van 09.30 uur tot 14.00 uur)
E-mailadres: info@leergeldfrieslandoost.nl

Contact