Financiële tegemoetkoming

Het kan voorkomen dat ouders te weinig geld hebben om hun kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, sport en muziekles of om schoolspullen te kopen. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: geen of te weinig werk, een uitkering, echtscheiding, ziekte, hoge lasten of gewoon pech.

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag

Samen voor alle kinderen

In Nederland kan één op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan de, voor het kind, belangrijke activiteiten. Om dit te voorkomen en om te zorgen dat elk kind mee kan doen, is er een initiatief opgezet. Dit is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen kinderen volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Via de website Samen voor alle kinderen is eenvoudig een vergoeding aan te vragen.

 

Stichting Leergeld

Ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen op bijstandsniveau, met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage van Stichting Leergeld. Dit geldt alleen voor de ouder(s)/verzorger(s) die onoverkomelijke financiële hindernissen tegenkomen bij het betalen van bijvoorbeeld schoolreizen, schoolactiviteiten of andere schoolkosten. Bovendien is Stichting Leergeld een organisatie die ouder(s)/verzorger(s) kan helpen met advies. Kijk op de website van Stichting Leergeld voor meer informatie.

Tegemoetkoming scholieren 18 plus

Vanaf je 18e kun je elke maand geld krijgen voor je schoolkosten. Dit heet tegemoetkoming scholieren. Je hebt hier recht op als je tussen de 18 en 30 jaar bent. Ook moet je les krijgen op het voortgezet onderwijs, volwassenonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Meer informatie: https://www.duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/aanvragen.jsp

Contact