Leerlingenraad

Meedenken en beslissen over je eigen onderwijs

Onderwijs draait om leerlingen en daarom vinden wij het op Dalton Dokkum erg belangrijk om te weten wat er onder de leerlingen leeft en speelt. De spreekbuis voor de leerlingen is de leerlingenraad. Elke maand komt de leerlingenraad bij elkaar. Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger gekozen welke aan de raad deelneemt. Daarnaast neemt dhr. M. Bakker of dhr. T. Stielstra namens de docenten deel aan de leerlingenraad.

Tijdens de vergaderingen komen diverse vragen en wensen vanuit de leerlingen van Dalton Dokkum ter sprake.

Hierbij kan gedacht worden aan de indeling van de kantine qua zitplaatsen, het organiseren van een schoolfeest tot het adviseren rondom de invoer van nieuwe roosters en lestijden.

Een of twee leerlingen uit de leerlingenraad nemen ook deel aan de deelraad. In deze raad bespreken ouders, docenten en leerlingen vraagstukken rondom Dalton Dokkum.

Contact