Daltonspecials

Ieder kind heeft talenten, ambities en interesses. Als school daar iets mee doet, verhoogt dat het plezier en de motivatie voor de school en het leren. Je hoeft niet altijd bezig te zijn met wat beter kan en moet. De keuze om te doen wat jou leuk lijkt, wat jij graag wilt leren en de mogelijkheid om hier misschien zelfs in uit te blinken. dragen bij aan een beter zelfbeeld, het gevoel van eigenwaarde en maakt nieuwe energie los. Tegelijkertijd bieden de daltonspecials een mogelijke, eerste blik op de toekomst. Zou ik in de toekomst ook iets kunnen doen met dat leuke vak?

Via zogenaamde daltonspecials willen wij deze mogelijkheid geven aan onze leerlingen. Onder begeleiding van docenten gaan leerlingen uit klas 1 en 2 aan de slag met een breed scala aan onderwerpen. Deze onderwerpen zijn aan verschillende vakken gekoppeld. Het aanbod waaruit gekozen kan worden is:

Binnen de Daltonspecials kunnen verschillende projecten worden aangeboden, bijvoorbeeld Spaans bij toerisme, robotica bij techniek of archeologie bij geschiedenis.

Leerlingen maken in de eerste weken van het schooljaar kennis met de verschillende daltonspecials, zodat ze er een goed beeld bij hebben. Daarna ‘solliciteren’ de leerlingen via een korte brief om een daltonspecial naar keuze te mogen volgen. De motivatie kan eventueel een rol spelen bij het wel of niet ingedeeld worden bij een daltonspecial. Een daltonspecial wordt vervolgens zeven á acht weken een klokuur per week gevolgd door de leerlingen.

Contact