Op Dalton Dokkum zit je goed!

Dalton Dokkum is een moderne en gezellige school. Een school waar leerlingen zich snel thuis voelen! Op een daltonschool leren zij naast nieuwe kennis ook vaardigheden zoals samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en reflecteren op eigen werk. Vaardigheden waar zij een leven lang plezier van kunnen hebben. Hoe we dit doet kunt u hieronder lezen.

Elke leerling wordt gezien en gekend

Op Dalton Dokkum willen we aandacht geven aan iedere leerling. Daarom heeft iedere leerling een eigen persoonlijk mentor. Deze mentor is voor de leerling, ouders/verzorgers en docenten het aanspreekpunt op school. Wekelijks spreekt de leerling met de persoonlijk mentor over hoe het met de leerling en zijn/haar schoolwerk gaat. Op deze manier leren we over, van en met elkaar. Ook zorgen we er zo samen voor dat school een prettige plek is én blijft voor iedereen. Naast de persoonlijk mentor bieden ook de klassenmentor en leerlingcoaches begeleiding waar dat nodig is.

Aandacht voor verschillen

Binnen onze school hebben we veel aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Bij verschillende vakken kunnen leerlingen de leerstof sneller verwerken als zij dat aankunnen, waardoor zij meer tijd overhouden voor andere vakken. Leerlingen die juist meer tijd nodig hebben voor hun werk kunnen hier via daltonuren meerdere keren per week extra aandacht aan besteden of vragen aan docenten. Ook kunnen zij meer tijd krijgen voor het afronden van vakonderdelen. Studiewijzers bieden bij elk vak duidelijke richtlijnen voor de leerlingen.

In de lessen worden verschillende manieren aangeboden om nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Hierbij leren leerlingen welke manier van kennisverwerking het beste bij hen past.

Vakkennis en (dalton)vaardigheden

Uiteraard leren leerlingen op onze school veel (nieuwe) vakkennis. Denk hierbij aan vakken zoals Nederlands, wiskunde, drama, Engels en biologie. Daarnaast besteden we ook veel tijd aan het aanleren van belangrijke (dalton)vaardigheden. Het nemen van verantwoordelijkheid, leren samenwerken en reflecteren op het eigen handelen zijn hier een aantal voorbeelden van. We leren leerlingen nadenken over wat ze doen en hoe ze dit doen. We werken samen en zoeken waar nodig hulp bij het maken van keuzes. We bieden kansen op deze gebieden te groeien. Qua (vak)kennis, maar nog veel meer als mens. Op deze manier leren zij zichzelf beter kennen en staan ze nu en in de toekomst steviger in hun schoenen. Deze (dalton)vaardigheden zijn dus voor het leven!

Contact