Regelingen en documenten

Het kan voorkomen dat een ouder een vraag of verzoek heeft aan de school zoals; is het mogelijk om mijn kind mee te nemen op vakantie buiten de schoolvakanties? En wat kan de school doen als mijn kind dyslexie heeft? Hieronder zijn diverse documenten te vinden omtrent regelingen en afspraken die van toepassing zijn op Dalton Dokkum. Daarnaast zijn er in deze documenten contactgegevens te vinden van personen binnen de organisatie die bij een specifieke vraag of verzoek verder kunnen helpen.

Aanmeldformulier klas 1 schooljaar 2022 – 2023

Bevorderingsnormen 4 havo naar 5 havo Dalton Dokkum

Overgangsregeling Dalton Dokkum klas 1, 2 en 3 per maart 2020

Schoolondersteuningsprofiel Dalton Dokkum 2018 – 2022

Bekijk overige documenten, protocollen en regelingen op de website van OSG Piter Jelles.

Contact