Vacature: Projectleider Noordoost Fryslân On Stage

Noordoost Fryslân On Stage is met per directe ingang op zoek naar een enthousiaste Projectleider voor 0,4 – 0,5 fte.


Onze ideale projectleider (PL) is een enthousiast én enthousiasmerend persoon met een warm hart voor vmbo-leerlingen. Iemand die de taal van ondernemers spreekt, en ook de cultuur van het onderwijs aanvoelt. Een daadkrachtige organisator die in staat is vele bordjes in de lucht te houden zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen. Een opgewekte duizendpoot die een project kan managen, maar ook operationele zaken ter hand neemt. Een representatief visitekaartje van de scholen en tevens vertegenwoordiger van de landelijke organisatie On Stage. Wij zoeken bij voorkeur een projectleider die woont, werkt of bekend is met de regio, of de potentie en intentie heeft daar bekend mee te worden.
M.a.w., we zoeken:

Wat ga je doen?

Als Noordoost Fryslân On Stage projectleider ben je verantwoordelijk voor projectmanagement, relatiebeheer, communicatie en PR. Je coördineert financieel beheer en fondsenwerving en werft ca. 250 beroepsbeoefenaren uit de regio. Daarnaast beheer je onze digitale aanmeldmodule (CMS) en lokale website. Je speelt een cruciale rol in de logistieke organisatie van het Beroepenfeest en werkbezoeken op de Doe Dag. Als projectleider geef je presentaties tijdens netwerkbijeenkomsten voor het bedrijfsleven, docenten en ouderavonden. Je bent de motor achter het afstemmen, aanjagen en monitoren van de voortgang van mentoren bij de voorbereiding en reflectie van leerlingen. Met jouw leiderschap zorg je voor gestroomlijnde evaluaties, rapportages en verantwoording. Een uitdagende rol waarin je je organisatorische en communicatieve talenten volop kan benutten.

Wat wij vragen

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling is markconform (indicatie schaal 10/LB-functie CAO VO). Ook een zzp-constructie is bespreekbaar.

Reageren

Graag zien wij jouw sollicitatie tegemoet voor 01-04-2024, reacties mailen naar vacatures@fierderonderwijs.nl.

Meer informatie

Informatie over de vacature is verkrijgbaar bij: Hilbrand Visser, directeur tel. 06 12081011 of mailen naar vih@dockinga.nl.

De regio als klaslokaal!

Door de verschillende Dokkumer onderwijspartijen, PRO Dokkum, Firda, Dockinga College en Piter Jelles Dalton Dokkum is een gezamenlijke onderwijsambitie geformuleerd. Doelstelling van deze ambitie is om kinderen en jong volwassenen op te leiden in een hybride stimulerende en motiverende omgeving. Breed en met goede doorstroom mogelijkheden, waarbij maatwerk de insteek is tussen en met de bedrijven en het onderwijs (PO-VO-PRO-MBO). Natuurlijk passend voor ieder individu. Vanuit deze gezamenlijke ambitie worden een aantal projecten gerealiseerd, waaronder Noordoost Fryslân On Stage.

Sipke Saakstra neemt afscheid als directeur Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles

Per 1 januari 2022 vindt er een wisseling in de directie van Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles plaats. Sipke Saakstra gaat na 8 jaar directeurschap, in verband met zijn aanstaande pensionering, het stokje overdragen. Antje de Boer gaat met ingang van het nieuwe jaar invulling geven aan het directeurschap van de school.

Sipke Saakstra is tijdens zijn directeurschap betrokken geweest bij verschillende samenwerkingen en initiatieven ten behoeve van het onderwijs en de leerlingen in de regio. In de afgelopen 8 jaar heeft het onderwijs grote ontwikkelingen doorgemaakt. “Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn periode als directeur. Er zijn warme contacten ontstaan en mooie samenwerkingen opgezet. Het onderwijs op Dalton Dokkum is met de tijd meegegaan. Het is een school waar leerlingen gezien en gekend worden, waar waardering voor elkaar is en ruimte voor persoonlijke aandacht en maatwerk voor leerlingen. Het flexibiliseren van het onderwijs heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Als directeur heb ik die kenmerkende waarden ook mogen ervaren de afgelopen jaren. Ik kijk dan ook met trots terug op mijn periode als directeur van de school en draag het directeurschap met vertrouwen over aan Antje de Boer.”

Antje de Boer heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in diverse rollen in het onderwijs en zat in de afgelopen drie jaar in de directie van Plein Joure (samenwerkingsschool Bornego College en OSG Sevenwolden in Joure).

In verband met de omstandigheden rondom corona, is er geen fysiek afscheidsmoment voor Sipke Saakstra georganiseerd. Wel zorgden de collega’s van de school voor een persoonlijk en corona-proof afscheid.

Sipke Saakstra blijft ook na 1 januari 2022 aan als projectcoördinator voor het project Technologie & Toepassing van Sterk Techniekonderwijs Noordoost Friesland. In die rol blijft hij in de regio actief.

Contact