20 maart 2017

Mededeling van mevrouw Broekhuizen voor de leerlingen van 2T: Als je woensdag, 22 maart, tijdens

Mededeling van mevrouw Broekhuizen voor de leerlingen van 2T: Als je woensdag, 22 maart, tijdens het 1e daltonuur een toets moet inhalen/herkansen voor MM of Frans, dan is dit in lokaal 1.01. PME

Contact