4 oktober 2018

Mededeling voor de leerlingen van de structuurgroepen. Let op dat je bij de ingeplande uren

Mededeling voor de leerlingen van de structuurgroepen. Let op dat je bij de ingeplande uren ALTIJD eerst bij de docent/lokaal verwacht wordt waar jij op dat momen structuurgroep hebt. Als je er niet bent, wordt ditt als afwezig aangemerkt, voorkomen dus! PME

Contact