15 februari 2022

Burgemeester Buma geeft gastles op De Dyk

Maandag 14 februari gaf burgemeester Buma op De Dyk (OSG Piter Jelles) een gastles over politiek aan een aantal klassen van mavo 3 en 4. Dit in het kader van het thema politiek bij maatschappijleer en maatschappijkunde. Op deze manier leren de leerlingen over politiek, van een politicus zelf.

Van Den Haag naar Buma

De leerlingen van mavo 4 hebben het vak maatschappijkunde als keuzevak gekozen, omdat hier de interesse ligt en ze er graag meer over willen leren. Tijdens dit vak maken de leerlingen vaak een studiedag naar Den Haag, maar vanwege corona was dat dit jaar niet mogelijk. De leerlingen van mavo 3 zaten volop in het thema politiek en om zowel de leerlingen van mavo 3 als mavo 4 nog een leuke activiteit te bieden, werd er gezocht naar een oplossing. Gelukkig was Burgemeester Buma bereid om gastlessen te verzorgen.

Leerzame lessen

Naast dat het natuurlijk bijzonder is om de burgemeester in jouw lokaal te zien, vonden de leerlingen de lessen ontzettend leerzaam. De leerlingen kregen voor de tijd als taak mee om goede vragen te bedenken voor Buma, zodat er een mooi gesprek kon ontstaan. De vragen varieerden van “Ontvangt u veel kritiek?” tot “Bent u ook bevriend met Mark Rutte?”. Al met al een geslaagd bezoek!Contact