Zorgteam De Dyk

Vier specialisten in de school

Soms volstaat de intensieve begeleiding van de mentor niet en heeft de leerling gedurende korte of langere tijd extra ondersteuning nodig heeft. Hierbij kan er gedacht worden aan extra hulp bij dyslexie, faalangstreductietraining of begeleiding bij het plannen van huiswerk. Op De Dyk gaat dan het zorgteam aan de slag:

  1. Roelina Hoekstra     Dyslexie-specialist
  2. Erik Beerling            Zorgcoördinator leerjaar 1 en 2
  3. Tessa Vogelsang      Zorgcoördinator leerjaar 3,4 en 5
  4. Rixt Vellinga             Zorgcoördinator

Persoonlijke aandacht en kennis van zaken

De werkzaamheden van onze specialisten zijn erop gericht om leerlingen zo goed als mogelijk te begeleiden met leer- of andere problemen. Het team is de spin in het web van mogelijkheden om leerlingen binnen of eventueel buiten de school deskundig te helpen. Het adviseert en ondersteunt docenten en mentoren in het omgaan met leerlingen die sociaal-emotionele en psychische problemen hebben en ondersteunt de mentor tijdens het voeren van gesprekken met ouders. Daarnaast begeleidt en ondersteunt het team leerlingen met sociaal-emotionele problemen, met LWOO-indicatie, met een extra ondersteuningsbehoefte en leerlingen met andere bijzondere hulpvragen.

Op De Dyk coördineren de zorgcoördinatoren deze vormen van zorg. Daarnaast zijn er verschillende mensen waar de school en/of de leerling een beroep op kunnen doen: de gedragsdeskundige, de jongerenwerker van Amaryllis,  de jeugdverpleegkundige van de GGD en de vertrouwenspersoon. Via het zorgteam zijn deze voor alle leerlingen op een eenvoudige manier bereikbaar.

Contact