Aanmelden

Op De Dyk ben je welkom

Superleuk dat je kiest voor De Dyk! Aanmelden kan via de knop hieronder. Tot komend schooljaar!


Toelating plaatsing voor klas 1  

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat leerlingen goed worden overgedragen en op de juiste plek terecht komen zodat de leerling zich verder kan ontwikkelen. Er zijn hiervoor afspraken gemaakt over aanmelding, toelating en plaatsing van leerlingen in klas 1. De plaatsingswijzer is een hulpmiddel dat daarbij ingezet wordt. De basisschool geeft een bindend advies voor de leerling op basis van de toets resultaten van deze leerling over de afgelopen 3 jaar. Dat is vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van de leerling. Hierbij worden ook andere aspecten meegewogen (bijvoorbeeld: methode-gebonden toetsen, werkhouding, motivatie, planningsvaardigheden).  

De toelatingscommissie op de school van OSG Piter Jelles beoordeelt alle aanmeldingen en zorgt voor plaatsing. Als een leerling niet aangenomen kan worden op het aangemelde niveau ontvangen de basisschool en de ouders/verzorgers hierover bericht. Wanneer de aanmelding wel leidt tot plaatsing, worden ouders hiervan ook op de hoogte gesteld. 

Via de plaatsingswijzer is te lezen hoe het primair onderwijs en voortgezet onderwijs er samen voor zorgen dat het kind op de juiste school voor voortgezet onderwijs komt. Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo.

Nb: een leerling wordt maar bij één school voor voortgezet onderwijs aangemeld. Mocht de leerling daar niet worden geplaatst, dan kan hij of zij bij een andere school worden aangemeld. 

Overstapservice Onderwijs (OSO) 

Voor de leerling is het van belang dat de informatie die door de jaren heen verzameld is op een juiste manier wordt overgedragen. Hierbij is het uitgangspunt dat de informatie ervoor zorgt dat de leerling zich verder kan ontwikkelen op het voortgezet onderwijs. Dit gaat via een digitale overstap service genaamd OSO. De basisschool zet daar alle informatie klaar voor het voorgezet onderwijs. Daarin zit een goedkeuringsmoment voor ouder(s)/verzorger(s) zodat je als ouder/verzorger weet welke informatie wordt overgedragen. De school waar de leerling heen gaat ‘haalt’ deze informatie digitaal op.

Warme overdracht 

Er wordt ook altijd een warme overdracht georganiseerd waarin de leerling ‘warm’ wordt overgedragen. Wat zijn de talenten en interesses van de leerling, hoe kunnen we als voortgezet onderwijs de leerling nog beter helpen? De groepsleerkracht bespreekt dit vaak vooraf met de ouder(s)/verzorger(s) zodat je als ouder/verzorger op de hoogte bent wat er besproken wordt. Het kan ook zijn dat je als ouder/verzorger nog wat mee wilt geven. Mocht dat uitgebreid zijn dan kan er altijd een aparte afspraak worden gemaakt met de gekozen school.  

Informatie over de aanmelding voor de groep 8 leerkracht 

Kansrijk adviseren  

De basisscholen wordt gevraagd om kansrijk te adviseren en het voortgezet onderwijs wordt gevraagd om kansrijk te plaatsen. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van kinderen én daarmee ook van de samenleving. Afgelopen schooljaar kon er in de regio voor het eerst een dubbel advies gegeven worden. Voor de leerling is een dubbel advies een mooie kans om zich verder te ontwikkelingen in de onderbouw, daar komt bij dat het bij sommige scholen al mogelijk is om op meerdere niveaus examen te doen. Voor onze scholen is het van belang om leerlingen kansrijk te plaatsen bij een dubbel advies. Dit sluit aan bij het bevorderen van kansengelijkheid.  Als scholengemeenschap proberen wij de leerling zo kansrijk mogelijk te plaatsten. We vragen je als leerkracht om het niveau aan de leerling te geven dat hij of zij heeft. Dus als dat een dubbel advies is dan heeft dat de voorkeur. 

Wat zet je klaar in OSO?  

De volgende onderdelen zet je klaar in het overdracht systeem. 

Omdat alle gegevens worden overgezet van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is het van belang dat de basisinformatie kloppend is. Denk hierbij aan adres, huisarts, emailadres etc. 

Sport- en theaterklas

Als je je aanmeldt voor De Dyk, kun je er voor kiezen het programma van de sportklas of de theaterklas te gaan volgen. Je kunt dat op het aanmeldingsformulier aangeven.

Toelating en plaatsing

De Dyk is een school voor mavo en havo. Leerlingen met een advies voor mavo, voor mavohavo en havo kunnen dus op De Dyk terecht. Voor alle informatie over de procedure van toelating en plaatsing verwijzen we u naar plaatsingswijzer. Hier vindt u zo goed als alle informatie. Mocht u meer willen weten, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.
Voor meer informatie over de aanmeldprocedure en met vragen kunt u  contact opnemen met Erik Beerling (058-8801632, ebeerling@pj.nl)

Mocht u meer willen weten, dan kunt u ons altijd bellen of mailen!

Aanmelden hogere leerjaren

Ook voor instroom in hogere leerjaren ben je welkom  op Dyk. Stuur een mail naar DeDyk@pj.nl en/of bel naar 058 8801600 voor een afspraak.

Wilt u dat uw kind tot een hoger leerjaar toegelaten wordt, dan moet hij/zij een overgangsbewijs tot dat betreffende leerjaar kunnen overleggen van de laatst bezochte school. De Dyk wint informatie in bij deze afleverende school. Daarna beslist onze toelatingscommissie of uw kind toegelaten wordt.

_MG_2626 lr de Dyk

Contact