Resonans

Meedenken en meepraten in de Resonansgroep, meebeslissen in de Raad.

De Resonansgroep
Naast de officiële raad kent de Dyk ook de Resonansgroep. Deze groep komt ongeveer één keer per zes weken bijeen; elke bijeenkomst dient drie doelen. Ten eerste bespreekt de schoolleiding beleidsvoornemens met de Resonansouders. De feedback die gegeven wordt, is input voor de oudergeleding van de Raad. Ten slotte gaan de Resonansouders per leerjaar uiteen en bespreken zij met een lid van de schoolleiding de meer dagelijkse gang van zaken.  Voor de schoolleiding zijn de Resonansouders van grote waarde voor de ontwikkelingen in de school; de reflecties uit deze groep, de soms zeer positieve maar soms ook zeer kritische feedback wordt gebruikt om de school beter te maken.

Contact