Kernwaarden

De Dyk: veilig, verbindend en vernieuwend

Veilig

De Dyk is een kleinschalige school voor mavo en havo. De pedagogische relatie tussen leerling en docent staat centraal: ‘gekend worden’, ‘er mogen zijn’, ‘wederzijds vertrouwen’ en ‘hoge verwachtingen’ zijn hierbij kernbegrippen. Het onderwijs wordt gegeven door docenten die hun vak verstaan en het leerproces kunnen begeleiden. De zorg is op maat en wordt ingevuld door daartoe opgeleide vakmensen.

Verbindend

Wij verbinden

Vernieuwend

In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen kiezen meer dan 30 procent hun eigen rooster: meer of minder lessen van een vak, meer of minder ondersteuning. De leerling kan zo zijn eigen tempo kiezen en bijvoorbeeld al in mavo 3 examen doen in een vak. De Dyk speelt in op de digitalisering van de samenleving, er wordt gebruik gemaakt van nieuwe informatiedragers, zoals PC’s, netbooks, laptops, tablets of de opvolgers daarvan. De Dyk combineert kerndoelen en eindtermen met vaardigheden die passen bij deze tijd en maatschappelijk relevant zijn – de 21st century skills.

Contact