Mentor

De mentor is op de hoogte

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Hij ziet zijn mentorleerlingen elke dag en bespreekt wekelijks de voortgang, de keuzes die gemaakt worden in het kader van de persoonlijke keuzelessen. Als er wat is, hoort de ouder(s)/verzorger(s) van hem. Neem als ouder vooral contact met de mentor op als er vragen zijn.

_MG_2600 lr de Dyk

Contact