It’s learning

Dit is ons dits learningigitale platform. Hier vinden de leerlingen de studiewijzers van alle vakken, lesmateriaal, informatie over de DykDoorbraakWeken, schoolexamenschema’s, alle belangrijke documenten van de school.

Het is de bedoeling zo spoedig mogelijk een speciaal Ouderportal te openen.

Contact