Visie op zorg

Op De Dyk streven we ernaar het onderwijs af te stemmen op individuele leer-, ontwikkelings- en zorgvragen van leerlingen. Bij de gestandaardiseerde instroomprocedures wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Ook in de relatie met toeleverende (basis-)scholen staat de individuele ontwikkeling van de leerling voorop.

De zorg is preventief en gericht op afstemming. De leerling is de norm. De mentor het eerste aanspreekpunt.

De leerling ontmoet de mentor dagelijks: elke dag start met een half uur mentoraat. Wat er ook speelt, de mentor neem het als eerste waar en treedt als eerste handelend op. Daar waar intensieve vormen van zorg noodzakelijk blijken, worden zorgspecialisten (pedagogisch medewerkers) ingeschakeld.  De aanpak wordt afgestemd met leerling, ouders, de zorgspecialist en het team.

_MG_2600 lr de Dyk

Contact