De Dyk omdat ….

Ik kies voor De Dyk, omdat:

         IK EEN MAVO- OF HAVO-ADVIES HEB

De Dyk is een school voor mavo en havo. Ik kan er natuurlijk in vier jaar mijn mavo-diploma halen, maar ik kan ook al in klas 3 in één vak mavo-examen doen. Of in twee. Ik kan ook enkele of alle vakken op havo-niveau volgen en in één of meer vakken havo-examen doen. Ik kan ook deelnemen aan de theaterklas of ik kan actief bezig zijn in de sportklas. Ik kan in de leerlingenraad, ik kan bijles geven … en dat allemaal  op mijn niveau.

IK WIL KUNNEN KIEZEN

Op De Dyk heb ik wel een rooster, maar ik kan ook eigen keuzes maken. Ik kan kiezen voor extra sportlessen, maar ook voor extra lessen Nederlands of voor een ander vak. Ik heb elke week 10 uren die ik zelf kan kiezen. Vakken waar ik moeite mee heb kan ik vaker kiezen of ik kies voor een bepaald vak als ik een onderdeel niet snap of werk aan een toets.  Ook kan ik kiezen voor één of meer Talentlessen: theater, sport, techniek, Frans, programmeren, koken, presenteren, …… er valt genoeg te kiezen.

IK UIT WIL SLAPEN

Op De Dyk begin ik iets later dan op de meeste scholen. Dat vind ik fijn, want ik ben ’s ochtends niet op mijn best. Op maandag start mijn dag om 09.30 uur en de rest van de week begint de school om 09.00 uur. De school is wel open vanaf 08.00 uur en ik kan er dan terecht om rustig te werken. Ik ben twee keer uit om 14.35 uur en drie keer om 15.30 uur. Dat geldt voor alle eerste klassen: ik kan dus altijd met vrienden of vriendinnen naar huis fietsen.

IK IN IEDER GEVAL DIGITAAL WIL

Op De Dyk werk ik meer en meer met mijn iPad. Datzelfde geldt voor de docenten: die worden er steeds beter in. Voor de vakken komt steeds meer materiaal digitaal. Dat is niet alleen leuk, maar ook handig en leerzaam. De programma’s op de iPad helpen mij sommige dingen goed te oefenen en de computer houdt mijn score precies bij. Heel veel schoolwerk staat op de digitale leeromgeving. Dat is handig, want dan kan ik er thuis ook bij.

IK NIET VAN TUSSENUREN HOUD

Op De Dyk heb ik geen tussenuren. Dat betekent dat de dag niet langer is dan nodig. Als er een les uitvalt, omdat een docent ziek is, dan ga ik naar de Spees: Daar kun je rustig werken, lekker zitten. Alles wat ik daar doe aan mijn schoolwerk, hoef ik thuis niet te doen!

IK MIJN MENTOR VAAK ZIE

Elke dag begin ik om 9.00  met mijn mentor. Er is aandacht voor studievaardigheden en sociale vaardigheden. Het  leren leren wordt geoefend en er is aandacht voor mij, hoe ik leer en wat handige manieren voor mij zijn om goed te presteren. Ik leer wat ik goed kan en waar ik minder goed in ben en daardoor kan ik de keuzes die ik moet maken steeds beter maken. De mentor bespreekt ook de komende week met mij: zijn er toetsen, moeten er praktische opdrachten worden ingeleverd? Hoe is mijn planning, heb ik mijn zaken voor de komende week op orde? En de mentor bespreekt met mij welke keuze-uren ik in de komende week  ga doen: welke vakken ga ik kiezen? Welke talentlessen ga ik doen? Heb ik ondersteuningsles nodig?

IK BELOOND WORD VOOR GOEDE CIJFERS

Als ik goede cijfers haal, dan levert dat me wat op! Ik word beloond door het krijgen van meer vrije tijd en dat is voor mij heel belangrijk. Als ik géén onvoldoendes haal, mag ik om 14.40 naar huis. Heb ik wel onvoldoendes en heb ik dus wat meer uitleg en aandacht nodig, blijf ik bij een leraar voor wat extra ondersteuning en ben ik om 15.25 vrij. Overigens kan ik natuurlijk ook zelf voor extra ondersteuning kiezen.

IK WAT EXTRA’S NODIG HEB

Ik heb soms iets extra’s nodig. Ik vind lezen en schrijven vaak lastig; ik haal sommige letters door elkaar. En af en toe wil ik gewoon op een rustige plek kunnen werken. Op De Dyk is daar aandacht, tijd en ruimte voor.

IK TALENTEN HEB

Ik kan niet alles even goed; ik kan juist iets heel erg goed! Ik ben namelijk heel goed in Engels. Dan kan ik op De Dyk mijn mavodiploma voor Engels halen in drie jaar! Iemand anders is toevallig heel goed in wiskunde; die kan dan zijn mavodiploma in wiskunde halen in drie jaar! In het vierde jaar kan ik dan een extra vak gaan volgen of ik ga proberen mijn havodiploma al te halen voor Engels – op De Dyk is het mogelijk.

Contact