Werken bij De Dyk

De Dyk is een kleinschalige school voor mavo en havo. De pedagogische relatie tussen leerling en docent staat centraal: ‘gekend worden’, ‘er mogen zijn’, ‘wederzijds vertrouwen’ en ‘hoge verwachtingen’ zijn hierbij kernbegrippen. Het onderwijs wordt gegeven door docenten die hun vak verstaan en het leerproces kunnen begeleiden. De zorg is op maat en wordt ingevuld door daartoe opgeleide vakmensen. We spelen in op de digitalisering van de samenleving en combineren kerndoelen en eindtermen met vaardigheden die passen bij deze tijd: de 21st century skills.

De kernwaarden van het onderwijs van De Dyk zijn: veilig, verbinden en vernieuwen. Wij verbinden teamleden aan hun voorbeeldrol, ook op het gebied van leren en ontwikkelen. Leerlingen verbinden we aan hun talenten en hun eigen verantwoordelijkheid voor hun schoolloopbaan. We verbinden ouders aan de schoolloopbaan van hun kind.

Vacatures De Dyk

De Dyk is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

Maatwerk

De Dyk gelooft in maatwerk: we houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Dat betekent ook dat de leerling een verantwoordelijke rol krijgt in zijn leerproces. Leerlingen kiezen meer dan 30 procent hun eigen rooster en hun eigen tempo. In dagelijks overleg met de mentor vult de leerling zijn eigen verantwoordelijkheid steeds verder in.

Om het leerproces van de leerling goed te kunnen begeleiden, is de begeleiding gericht op vakkennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Communicatie tussen leerlingen, collega’s en ouders is de basis voor optimale samenwerking. Leerlingen en teamleden werken nauw samen.

Bij De Dyk is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Je werkt in een hecht team met de gezamenlijke bereidheid om toekomstgericht onderwijs verder te ontwikkelen en met vernieuwingen aan de slag te gaan.

Contact