MAVO en HAVO

Op De Dyk kun je terecht met een mavo advies, een mavohavo advies en een havo- advies. De Dyk staat garant voor maatwerk: je kunt elk vak volgen op het niveau dat jij aankunt. Nederlands op havoniveau, aardrijkskunde op mavoniveau, enzovoort. Je zit dus niet bij alle vakken in dezelfde klas, maar je werkt samen met leerlingen die dat vak op hetzelfde niveau volgen als jij. Dat kunnen ook leerlingen uit een ander leerjaar zijn. Aan het eind van klas 3 maak je de keuze: ga je voor het examen mavo of kies je voor havo 4?

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de praktijk van gedifferentieerd examen doen eruit ziet. Tegen de tijd dat onze havo-instroom richting het examen gaat zal een en ander vermoedelijk wel duidelijk zijn.

 

Contact