ITTL

Vak van de toekomst

Overal is technologie aanwezig, en dat wordt alleen maar meer. Kunnen omgaan met digitale technologie is essentieel voor je deelname aan de arbeidsmarkt en aan de maatschappij.

Op De Dyk wordt daarom sinds 2016 ITTL (informatietechnologie) gedoceerd in de bovenbouw. Het vak is zo ingericht dat leerlingen vooral leren door de doen. Aspecten als robotica, programmeren en het ontwerpen van games komen aan bod, maar ook media, vormgeving en design zijn onderdelen van het lesprogramma.

Bij het vak ITTL krijgt de leerlingen veel vrijheid om te ontdekken waar zijn/haar talenten liggen. In het examenjaar maken de leerlingen dan ook een meesterwerk. Ze mogen dan zelf een project bedenken en ontwikkelen. Aan het einde van het jaar presenteren de leerlingen hun product.

Concreet  betekent  dit  dat  het  vak  Informatietechnologie  leerlingen  opleidt tot  zogenaamde  ‘power-users’, een rol tussen ict-specialist en ict-gebruiker in. Een dergelijke supergebruiker biedt onder andere  ondersteuning  aan  medegebruikers  bij  het  gebruik  van  informatiesystemen,  applicaties  en  media en kan gesprekspartner zijn voor ict-specialisten.

Een prima keuze voor wie creatief is, graag dingen doet en het ook leuk vindt om alles uit te zoeken.

Tijd

Elke week is er twee uren ITTL, maar de leerlingen kunnen in vrije uren zelfstandig aan het werk met hun projecten. Zij hebben dus altijd toegang tot het ITTL-lokaal als de docent aanwezig is. Zeker in het examenjaar zijn de projecten groter en zal de leerling in eigen tijd moeten werken aan zijn producten.

Meer informatie

Meer informatie hebben? Mail dan naar Yvonne Procée, yprocee@pj.nl.

 

Contact