Praktisch actief

Naast meepraten in de Resonansgroep of meebeslissen in de Medezeggenschapsraad, kan een ouder ook heel praktisch actief worden: als vrijwilliger in de mediatheek, tijdens de introductiedagen en activiteitendagen aan het begin van het schooljaar. Of door het geven van een Talentles: koken, programmeren, theatersport, enzovoort. Wij weten niet waar het talent van een ouder ligt, maar we hopen dat dit met onze leerlingen wordt gedeeld.

Als u denkt: ik ga een aantal leerlingen schaken leren, dan kan dat

Wij zijn heel blij met deze ouder(s)/verzorger(s). Hun bijdrage is immers van groot belang om het leven leerlingen op school afwisselender en gezelliger te maken. Daarnaast verkleinen we gezamenlijk de afstand tussen school en ouder(s)/verzorger(s).

_MG_2656 lr de Dyk

Contact