SomToday

Somtoday is ons leerlingvolgsysteem die voor leerlingen en hun ouders/verzorgers toegankelijk zijn met eigen inloggegevens. Deze inloggegevens krijgt de ouder in het begin van het schooljaar toegestuurd via het bij school bekende email-adres. Nieuwe leerlingen krijgen hun inloggegevens toegestuurd via hún school-emailadres. Tijdens de eerste lessen worden ze begeleid bij het inloggen op- en gebruik van Somtoday. Daarmee krijgt een ouder en het kind toegang tot een platform waar voor de begeleiding veel informatie te vinden is. Onder andere de meest recente cijfers, absentiegegevens, de studiewijzers voor de verschillende vakken en het huiswerk zijn er te vinden.

Via SOMtoday hebt u snel inzicht in de vorderingen van uw kind

Omdat we dit “begeleidingsgereedschap” optimaal willen inzetten, streven we ernaar de geboden informatie zo volledig en actueel mogelijk te laten zijn. We weten echter uit ervaring, dat er in de praktijk verschillen kunnen optreden tussen de informatie op Somtoday en de dagelijkse realiteit. We vragen daarom om rekening te houden met dat de informatie op SomToday leidend is, maar soms niet altijd 100% kloppend.

_MG_2656 lr de Dyk

Contact