Op dinsdag 3 en vrijdag 6 november zijn de leerlingen vrij ivm IOP-dagen (geldt niet voor 1e klas-leerlingen). Stages buiten school gaan die dagen gewoon door. Schoolvakanties 2020-2021
Contact