Stage

Onze leerlingen gaan vanaf 15 jaar stage lopen buiten school ter voorbereiding op latere arbeid. Zij hebben dan al ervaring opgedaan binnen school, bij de interne stage. Deze vindt meestal plaats in de 2e fase.

Interne en externe stage

Tijdens de interne stage vinden leerlingen een plekje in een van de richtingen groenvoorziening, techniek, catering, winkel of schoonmaak in de groothuishouding. Het is vooral bedoeld om de werkhouding van de leerlingen in kaart te brengen en te ontwikkelen.

Vervolgens krijgen ze een stage buiten de school, de externe stage. Hierbij krijgen ze de kans om in verschillende bedrijven de werkgeschiktheid te ontwikkelen. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een plaatsingsstage, van waaruit de leerling instroomt in een arbeidsplaats.

Bij de beoordeling van stagegeschiktheid van een leerling letten we onder meer op: het gedrag op school, het kunnen houden aan afspraken (zoals op tijd komen), reageren op kritiek en op- en aanmerkingen, motivatie, persoonlijke netheid en op een respectvolle manier kunnen omgaan met anderen.

Stagebureau

Elke leerling die stage gaat lopen, krijgt begeleiding van een stagecoach  van het Stagebureau van De Brêge. De stagecoaches zijn de heer Post, mevrouw Dijkstra en mevrouw Willemse.
Het Stagebureau is telefonisch bereikbaar via 058 8801 254 / 255 / 259 of via het schoolnummer 058 8801 250 (voor dringende gevallen buiten schooltijd: 06 5140 8585 of 06 2188 3158).  ​

Contact