Stage

Leerlingen gaan vanaf 15 jaar stage lopen buiten school ter voorbereiding op latere arbeid. Zij hebben dan al ervaring opgedaan binnen school, bij de interne stage. Deze vindt meestal plaats in de 2e fase.

Interne en externe stage

Tijdens de interne stage vinden leerlingen een plekje in een van de richtingen groenvoorziening, techniek, catering, winkel of schoonmaak in de groothuishouding. Het is vooral bedoeld om de werkhouding van de leerlingen in kaart te brengen en te ontwikkelen.

Vervolgens krijgen ze een stage buiten de school, de externe stage. Hierbij krijgen ze de kans om in verschillende bedrijven de werkgeschiktheid te ontwikkelen. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een plaatsingsstage, van waaruit de leerling instroomt in een arbeidsplaats.

Bij de beoordeling van stagegeschiktheid van een leerling letten we onder meer op: het gedrag op school, het kunnen houden aan afspraken (zoals op tijd komen), reageren op kritiek en op- en aanmerkingen, motivatie, persoonlijke netheid en op een respectvolle manier kunnen omgaan met anderen.

Stagebureau

De begeleiding van de leerlingen die stage (gaan) lopen gebeurt vanuit het Stagebureau van De Brêge. Dit wordt bemand door de stagecoaches de heer Post, mevrouw Dijkstra, mw Willemse en dhr. Oosterhof.
Het Stagebureau is telefonisch bereikbaar via 058 8801 254 en 058 8801 255 of via het schoolnummer 058 8801 250.

Tanisha stage Jumbo 29okt2015 (2) Mohamed stage Eatcounter 28okt15 (5) 2016 Jan Heftruck HN (5)

Contact