Entreeklas / Schakelklas

Bij De Brêge begeleiden we de leerling uiteindelijk naar een passende vervolgplek, oftewel passend werk. Daarbij kijken we samen goed naar de ontwikkeling en de motivatie van de leerling. Voor leerlingen die (toch) willen en kunnen doorleren hebben we daarom de Pro Entreeklas.

Mbo1-diploma
Hierin kunnen leerlingen toewerken naar het mbo-1 diploma. Ze halen dan een officieel mbo-diploma op niveau 1. De Entree-opleiding is een samenwerking tussen Piter Jelles en het Friesland College. Daarna kan de leerling doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2. 
De Pro Entreeklas is een bovenbouwgroep binnen de veilige setting van De Brêge. De leerlingen hebben drie dagen per week les op school van hun coach en één of twee vaste docenten. Daarnaast lopen ze twee dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf buiten school. Bij de stage worden ze begeleid door een stagecoach van ons Stagebureau.

Om in aanmerking te komen voor de Entreeklas moet een leerling minimaal 16 jaar zijn en goed scoren op meerdere fronten: 

Schakelklas 
Voor leerlingen bij wie in groep 8 twijfel is over het niveau is er een theorieklas voor 1e en 2e jaarsleerlingen: de schakelklas. Deze leerlingen krijgen de mogelijkheid  om na één of twee jaar door te stromen naar het vmbo met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs).
Lees meer op de webpagina Schakelklas.

Entree Xpert van Piter Jelles 
In het schoolgebouw van De Brêge is ook Xpert gevestigd, de Entree-opleiding van Piter Jelles.  Leerlingen die geen kans (meer) hebben op een diploma binnen het voortgezet onderwijs kunnen bij Xpert toch een opleiding volgen.  Lees meer op de webpagina Entreeopleiding Xpert.

Contact