Certificaten

In overleg met ouders en coach kan de leerling worden voorbereid op een examen voor een branchegericht certificaat.
Leerlingen kunnen één of meer certificaten behalen in de sector die ze kiezen, bijvoorbeeld:

Aan de voorbereiding en het examen kunnen kosten verbonden zijn die de school niet volledig vergoedt.

Contact