Certificaten

In overleg met ouders en coach kan de leerling worden voorbereid op een examen voor een branchegericht certificaat.
Leerlingen kunnen één of meer certificaten behalen in de sector die ze kiezen, bijvoorbeeld:

Stage_winkelbalie_certificaat Div ll in kooklokaal (2) Certificaat keuken Jelle Kevin Annemaj

Aan de voorbereiding en het examen kunnen kosten verbonden zijn die de school niet volledig vergoedt.

Contact