Certificaten

Leerlingen kunnen één of meer (branchegerichte) certificaten behalen in de sector die ze kiezen. In overleg met coach en ouders kan de leerling zich voorbereiden op een examen voor een certificaat zoals:

Daarnaast zijn in overleg met het stagebedrijf praktijkverklaringen te behalen volgens de landelijke BORIS-methodiek (mbo1-niveau).

Aan de voorbereiding en het examen kunnen kosten verbonden zijn die de school niet volledig vergoedt.

Contact