Leerplicht

De zorgfunctionaris brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim of bij andere soorten van zorgwekkende afwezigheid van leerlingen. Deze leerplichtambtenaar is ook aanwezig bij het ZAT (zorgadviesteam). Zij brengt, in overleg met de school, leerling en ouders op de hoogte van de regels in de leerplichtwet en van de consequenties van het ongeoorloofd verzuim.
Eventueel nodigt de leerplichtambtenaar hen uit voor een gesprek. In ernstige gevallen wordt een proces-verbaal opgemaakt. De leerplichtambtenaar zoekt in overleg met leerling, ouders en school naar een andere school of een vervolgtraject.

Contact