Xtra-groep voor prikkelarm leren

Sinds begin 2018 heeft De Brêge een Xtra-groep. Deze is opgezet omdat sommige leerlingen meer rust, structuur, voorspelbaarheid en een prikkelarme omgeving nodig hebben om tot leren te komen. Dat kan zijn vanwege ASS (autisme) of andere factoren.

In de Xtra-groep krijgen leerlingen ondersteuning van twee vaste docenten bij vooral de AVO-vakken, zoals Nederlands en rekenen. Ze zijn hier 1 of meer blokuren van 100 minuten, op 1 of meer dagen.
In het eerste jaar bleek dit goed te werken voor deze leerlingen. Hun leerprestaties gingen vooruit en ze voelden zich er vaak beter bij. Ook valt op dat ze elkaar goed begrijpen en helpen met keuzes maken.

Daarom gaat de Xtra-groep in 2019 door en is de opzet uitgebreid: van twee naar drie dagdelen en van 4-6 naar maximaal 10 leerlingen. Er is een vaste tweede docent betrokken, extra hulp voor bij de praktijkvakken en gespecialiseerde begeleiding bij de stage en toeleiding naar werk.

Via de Xtra-groep ondersteunen we de ontwikkeling van deze leerlingen, in overleg met ouders/verzorgers op verschillende leefgebieden. Zodat we hen, net als andere leerlingen, zoveel mogelijk op maat kunnen begeleiden bij de uitstroom naar passend werk of eventueel het mbo.
De Xtra-groep is een mooie samenwerking met inzet van school,  het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (via het Innovatiebudget) en de gemeente.

Contact