Praktische zaken

Ziekte

Als een kind ziek is of om andere reden afwezig zal zijn, moet een ouder/verzorger dat zo tijdig mogelijk melden, in ieder geval vóór 8.30 uur via het telefoonnummer van de school: 058 8801 250

Kluisjes

Onze school heeft geen garderobe. Elke leerling heeft een kluisje voor het opbergen van de jas, sportkleren, eten en drinken. De kluisjes worden afgesloten met een cijferslot, zodat de leerlingen geen kluissleutel kwijt kunnen raken.

Overblijven

In de middagpauze kunnen de leerlingen in onze schoolkantine of op het plein hun meegebrachte boterhammen eten. In de kantine kunnen leerlingen terecht voor thee, koffie, icetea, vers bereide gezonde specials, een broodje kaas of ham en fruit (waaronder gratis schoolfruit).
De verkoop in de kantine is in de pauzes tot 13.00 uur.
Sinds 2018 zijn we officieel een Gezonde School. We stimuleren dat leerlingen gezonder eten en voldoende bewegen.

Digitale veiligheid

Piter Jelles heeft een protocol voor het gebruik van e-mail en internet door de leerlingen. Hierin staan gedragsregels voor leerlingen over verantwoord e-mail- en internetgebruik en regels over de controle hierop. Onrechtmatig gebruik van de voorzieningen, in strijd met de wet of maatschappelijke zorgvuldigheid, is verboden. Het protocol ligt ter inzage op school.
Als een leerling desondanks vervelende berichten ontvangt, meld dat dan bij de coach.
Op de algemene Piter Jelles website kun je de regels nalezen in het document ‘Schoolveiligheid en klachtenregeling’ (check: Piter Jelles Protocollen ).

Vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd is alleen een uitzondering mogelijk  als er in verband met het beroep van één van de ouders geen andere mogelijkheid is. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Meer hierover kunt u lezen in de schoolgids.
Het vakantierooster vindt u op de homepage van onze website.

Contact