Financiën

Gratis schoolboeken

Alle lesmaterialen worden gratis beschikbaar gesteld aan de leerling. Bij schade of vermissing van schoolboeken krijgen de ouders / verzorgers een rekening voor deze boeken.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens hangt op geen enkele manier af van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n). De rekening voor de ouderbijdrage wordt jaarlijks in de maand oktober naar de ouders/verzorgers verstuurd.
Meer informatie over de ouderbijdrage van dit schooljaar staat op deze pagina in onze Schoolgids.

Schoolfonds
Uit het schoolfonds worden de jaarlijkse verschillende leerlingenactiviteiten betaald, zoals sommige kleinschalige excursies, activiteiten en evenementen bij het begin en aan het einde van het schooljaar, sportdagen, diploma-uitreiking en activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst. Werkweken en excursies worden apart in rekening gebracht.

 

Contact