Financiën

Gratis schoolboeken

 Alle lesmateriaal wordt gratis beschikbaar gesteld aan de leerling. Bij schade of vermissing van schoolboeken krijgen de ouders / verzorgers een rekening voor deze boeken.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de maand oktober/november door de afd. financiën bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. Voor het schooljaar 2016-2017 is de vrijwillige ouderbijdrage beperkt tot een bedrag van € 27,50. De vrijwillige ouderbijdrage is opgebouwd uit een bijdrage voor de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering en uit een bijdrage voor het schoolfonds. Specificatie van de vrijwillige ouderbijdrage 2016-2017:

Bijdrage ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering:    2,25

Bijdrage schoolfonds:                                                              25,25

Totaal per jaar                                                                           27,50

Schoolreizen: gemiddeld per jaar                                         80,-

Schoolfonds
Uit het schoolfonds worden de jaarlijkse verschillende leerlingenactiviteiten betaald, zoals sommige kleinschalige excursies, activiteiten en evenementen bij het begin en aan het einde van het schooljaar, sportdagen, diploma uitreiking en activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst. Werkweken en excursies worden apart in rekening gebracht.

 

Contact