Europese subsidie voor toeleiding naar werk

Omdat het voor jongeren uit het praktijkonderwijs niet vanzelfsprekend is om een baan te krijgen, ondersteunen en coachen wij onze leerlingen intensief bij het zoeken en vinden van passend werk. Deze begeleiding wordt ook dit schooljaar ondersteund met subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en vanuit REACT-EU.

Het doel hiervan is het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De toekenning van deze Europese subsidie wordt in Friesland gecoördineerd door de gemeente Leeuwarden.

Contact