Europese subsidie voor toeleiding naar werk

Omdat het voor jongeren uit het praktijkonderwijs niet vanzelfsprekend is om een baan te krijgen, ondersteunen en coachen wij onze leerlingen intensief bij het zoeken en vinden van passend werk. Deze begeleiding wordt ook dit schooljaar ondersteund met subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) . Dit is bedoeld om mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers. 

 

Het fonds steunt structurele verbeteringen in werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid, met als doel ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. In deze periode is de inzet gericht op herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

Contact