Werken bij De Brêge

De Brêge is een school voor praktijkonderwijs die optimaal rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Dit doen we door te werken met individuele ontwikkelingsplannen. Hierin ligt de nadruk meer op het aanleren van vaardigheden dan op het vergaren van kennis.

We werken in een veilige leeromgeving met veel structuur en duidelijkheid. In het onderwijsprogramma besteden we veel aandacht aan normen en waarden. Respect voor elkaar en anderen neemt een belangrijke plaats in. Het aantal docenten waarmee de leerling te maken krijgt, beperken we zoveel mogelijk. Elke groep heeft een eigen coach die een groot deel van de lessen in de groep verzorgt. Dit maakt het onderwijs heel persoonlijk, zowel voor de leerlingen als voor de docenten.

Vacatures De Brêge

De Brêge is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

Samen sterk in maatwerk

De Brêge investeert in maatwerk voor elke leerling. Gelijkwaardigheid, saamhorigheid en verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. Tijdens de lessen wordt uitgegaan van een individuele aanpak met het individueel ontwikkelingsplan van elke leerling als uitgangspunt.

Het team van De Brêge bestaat uit ca. 40 collega’s die hun passie hebben gevonden in het praktijkgericht werken met een speciale doelgroep. Een team waar de motivatie tot gezamenlijke ontwikkeling groot is, wat veel kansen en mogelijkheden biedt voor het team. Het is bij De Brêge dan ook erg fijn (samen)werken. Als je ervaring hebt in het praktijk- of speciaal onderwijs is dat altijd een pré, net als een flexibele instelling in het begeleiden van jongeren op school richting passend werk.

Contact