Organisatie

Drie fasen

Het praktijkonderwijs is verdeeld in drie fasen, te weten:
Fase 1: 12-14 jarigen
Fase 2: 14-16 jarigen
Fase 3: 16-18 jarigen

Fase 1 is de kennismakingsfase. Hierin werken de leerlingen aan de algemene basis wat leren en praktische vaardigheden betreft.
Fase 2 is gericht op arbeidstraining. Via verschillende werkplekken doen de leerlingen ervaring op met werken.
Fase 3 is voor de externe stage. De leerlingen doen werkervaring op buiten de school.

Naast de stages lopen de vakken praktijk, loopbaanvaardigheden en sociale vaardigheden als een rode draad door het hele onderwijsprogramma.

Sectoren

Vanaf fase 2 gaat de leerling verder in één van de vier sectoren:
– Dienstverlening & Zorg
– Techniek
– Groen
– Economie & Handel

Contact