Aanmelding

Aanmelden bij De Brêge kan via het aanmeldingsformulier van Piter Jelles dat te vinden is op deze pagina.

Let op: voor leerlingen die in klas 2 of hoger instromen is een apart aanmeldingsformulier.
Beide formulieren kunt u rechts op deze pagina downloaden.

Vóór aanmelding is het belangrijk om te weten hoe de toelating verloopt; dit leest u op de pagina Toelating.

Contact