Theorie

De groepen hebben meestal een vast lokaal voor de theoretische vakken. De theoretische vakken zijn: Nederlands, lezen, rekenen en wiskunde, biologie, verkeer, Engels, cultuur en maatschappij, gezondheidskunde, tekenen/vaktekenen en arbeidsoriëntatie.

Deze vakken worden samen AVO genoemd: Algemeen Vormend Onderwijs. De leerlingen krijgen deze vakken zoveel mogelijk van hun eigen coach (groepsdocent).

Contact