Over De Brêge

De Brêge is een school voor praktijkonderwijs die optimaal rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Dit doen we door te werken met individuele ontwikkelingsplannen. Hierin ligt de nadruk meer op het aanleren van vaardigheden dan op het vergaren van kennis. Bekijk het filmpje onderaan deze pagina om een beeld te krijgen van de praktijk.

Respect voor elkaar en anderen neemt een belangrijke plaats in.

Naast het onderwijzend personeel maakt de school waar nodig gebruik van de diensten van specifieke deskundigen.

Veel structuur en duidelijkheid
We werken in een veilige leeromgeving met veel structuur en duidelijkheid. In het onderwijsprogramma besteden we veel aandacht aan normen en waarden. Respect voor elkaar en anderen neemt een belangrijke plaats in.
Het aantal docenten waarmee de leerling te maken krijgt, beperken we zoveel mogelijk. Elke groep heeft een eigen coach die een groot deel van de lessen in de groep verzorgt.

Meer informatie
Op deze website vindt u veel gegevens over de doelgroep, de inrichting van het onderwijs, stages en nieuws van De Brêge.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.

 

Contact