Certificaten Praktijkleren

Wanneer een leerling al wat langer stage loopt, kan hij (zij) in overleg met het stagebedrijf gaan werken aan praktijkverklaringen volgens Praktijkleren (voorheen BORIS). Dit is een landelijke werkwijze op basis van mbo-richtlijnen.

Hierbij kunnen leerlingen in de praktijk laten zien dat ze in staat zijn bepaalde taken uit te voeren op het niveau van mbo 1 of 2. Het gaat dan om onderdelen van een beroep (werkprocessen) die de leerling op stage al doet of nog kan oefenen.
Op basis van de ervaring tot dan toe spreken de stagecoach en de leerling met het stagebedrijf af welke onderdelen hij kan behalen in een periode. Op die manier werkt de leerling aan een certificaat op maat: naar eigen kunnen en in eigen tempo.

Mbo-criteria
Bij de beoordeling en certificering volgens Praktijkleren worden de criteria en kaders van het mbo gebruikt en de koepel van mbo-leerbedrijven, SBB. Het stagebedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn (of worden). En praktijkverklaringen zijn te behalen in alle sectoren en soorten werk.
Een leerling kan ook praktijkverklaringen in verschillende richtingen behalen als dat bij zijn ontwikkeling en werkzaamheden past.

Deze certificaten zijn een mooie manier om onze leerlingen in de praktijk kwalificaties te laten behalen. Zo maken ze meer kans op de arbeidsmarkt bij hun uitstroom na het praktijkonderwijs. 
Meer info over Praktijkleren vindt u op de volgende webpagina van SBB.​Contact