Schakelklas

Bij leerlingen in groep 8 kan er twijfel zijn welk vervolgonderwijs het best bij hun ontwikkeling past, het praktijkonderwijs of het vmbo. Voor deze leerlingen is onze schakelklas. Deze leerlingen krijgen de mogelijkheid  om na één of twee jaar door te stromen naar het vmbo met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs).

In de schakelklas werken de leerlingen vooral met boeken van het vmbo, aangevuld met materiaal uit het praktijkonderwijs. De lessentabel komt overeen met de tabel van klas 1 en 2 (fase 1).
De leerlingen zitten in een kleine klas met veel aandacht en begeleiding. Ze leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier. En mogen vooral lekker zichzelf zijn.

Na één of twee jaar bekijken de docenten of een leerling uit de schakelklas kan doorstromen naar het vmbo of het praktijkonderwijs. Is de leerling daar nog niet helemaal klaar voor, dan doet hij/zij nog 1 jaar Schakelklas. Dan kan hij alsnog naar klas 3 in het vmbo en verliest dus geen tijd. De leerling kan zelf kiezen naar welke vmbo-school hij/zij gaat.

Voordelen van de Schakelklas:

De leerlingen die na twee jaar niet in aanmerking komen om naar het vmbo te schakelen, kunnen doorstromen naar de sectoren van De Brêge of later via de Pro Entreeklas van De Brêge naar het mbo. 

Contact