Schakelklas

Bij leerlingen in groep 8 kan er twijfel zijn welk vervolgonderwijs het best bij hun ontwikkeling past, het praktijkonderwijs of het vmbo. Voor deze leerlingen is onze schakelklas. Deze leerlingen krijgen de mogelijkheid  om na één of twee jaar door te stromen naar het vmbo met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs).

In de schakelklas werken de leerlingen vooral met boeken van het vmbo, aangevuld met materiaal uit het praktijkonderwijs. De lessentabel komt overeen met de tabel van klas 1 en 2 (fase 1).
Na één of twee jaar bekijken de docenten of een leerling uit de schakelklas kan doorstromen naar het vmbo of het praktijkonderwijs.

De leerlingen die na twee jaar niet in aanmerking komen om naar het vmbo te schakelen, kunnen doorstromen naar de sectoren van De Brêge of later via de Pro Entreeklas van De Brêge naar het mbo. 

Contact