Schakelklas

In de schakelklas zitten leerlingen die beschikken over een verwijzing naar het praktijkonderwijs. Van deze leerlingen verwachten we op basis van aanvullende informatie dat ze misschien kunnen doorstromen naar het vmbo met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs).

Deze leerlingen werken in hoofdzaak met boeken van het vmbo, aangevuld met materiaal uit het praktijkonderwijs. De lessentabel komt overeen met de tabel van klas 1 en 2 (fase 1).
Na één of twee jaar bekijken de docenten of een leerling uit de schakelklas doorstroomt naar het vmbo of het praktijkonderwijs.

De leerlingen die na twee jaar niet in aanmerking komen om naar het vmbo te schakelen, kunnen doorstromen naar de sectoren van De Brêge of naar het mbo (ROC).

_MG_2709HR Leslokaal 8+ (2)

Contact