Raad

De schoolraad bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden van de school aangevuld met een ouderresonansgroep van 2 ouders:

De raad geeft advies over onderwijsinhoudelijke zaken.

Medezeggenschapsraad (MR)

Naast de deelraad is er binnen OSG Piter Jelles een medezeggenschapsraad. Meer informatie daarover vind je op de algemene schoolgids website op de volgende pagina: Verantwoording en inspraak.

Contact