Raad

De schoolraad bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden van de school. De raad adviseert en beslist mee over onderwijsinhoudelijke zaken van De Brêge.
De docenten die momenteel in de raad zitten zijn mw Inge Slot en dhr Erwin Post.
De ouders in de raad stellen zich hieronder aan u voor.

Beste ouders,
Wij zijn de ouders in de Raad van De Brêge: Debbie van Genderen, moeder van Joey (bovenbouw) en Jacqueline Hiemstra, moeder van Tjeerd (onderbouw).
Als u vragen, opmerkingen en ideeën heeft over onderwijsinhoudelijke zaken op school, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen dit dan bespreken in onze vergaderingen van de Raad.

Onderwerpen die de Raad kan bespreken zijn onder andere:
– besteding gelden/inzet formatie;
– verandering lestabellen;
– instroom en uitstroom aantallen leerlingen;
– bouwkundige aanpassingen in en aan de school;
– School Ontwikkelingsplan (SOP);
– excursies/schoolreizen/open dag/evenementen;
– zorgplan.

Onze telefoonnummers zijn:
Jacqueline: 0623429390
Debbie: 0639625878
Appen mag natuurlijk ook. Graag horen we van u.

Vriendelijke groet, Jacqueline en Debbie

Medezeggenschapsraad (MR)

Naast de deelraad is er binnen OSG Piter Jelles een medezeggenschapsraad. Meer informatie daarover is te vinden in de algemene Schoolgids website op de volgende pagina: Verantwoording en inspraak.

Contact